Šalčininkų rajono gyventojų bendruomeniškumo skatinimas tikslinio projekto pagalba

Įgyvendinant projektą organizacija prisidėjo prie bendruomeniškumo skatinimo plėtros, siekiant visuomeninės naudos. Remiami gyventojai įgalinami gyventi pilnavertišką gyvenimą, įsitraukia į Šalčininkų rajono visuomeninį gyvenimą bei dalinai savarankiškai sprendžia socialinius klausimus.

Projekto uždaviniai tai susitikimų metu stiprinti Šalčininkų rajono gyventojų bendruomeninius/socialinius gebėjimus. Kiti uždaviniai, tokie kaip konsultacijos, informavimas, parama maisto daviniais turėtų užtikrinti tikslinę pagalbą, užtikrinančią pilnavertišką šeimos bendruomeninį gyvenimą.

Projekto vykdytojai – keturi savanoriai, iš kurių vienas veda edukacinius mokymus susitikimu metu, kiti teikia tikslinę pagalbą atsižvelgiant į asmens poreikius.

Kontaktas

Tel. +370 600 49444

E-mail: [email protected]

Tartoko km., Sodų g. 23
17127 Šalčininkai
Lietuva

Banko duomenis

Dievo Gailestingumo Bendruomenė

Kodas 304286445

LT43 7300 0101 4879 8349
SWIFT/BIC kodas HABALT22,

Konstitucijos pr. 20A,
03502 Vilnius

"Žmogus yra dideliss ne per tai, ką turi, bet per tai, kuo jis yra, ne už tai, ką turi, bet tai, kuo jis dalijasi su kitais."
Jan Paweł II
© 2017 Dievo Gailestingumo bendruomenė