Individuali pagalba namuose Šalčininkų miesto socialinę atskirtį patiriantiems asmenims

     

 

"Individuali pagalba namuose Šalčininkų miesto socialinę atskirtį patiriantiems asmenims". Projektas finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis.

08.6.1-ESFA-T-927 Spartesnis vietos plėtros strategijų įgyvendinimas

Projekto tikslas - Šalčininkų miesto gyventojų, kurie patiria socialinę atskirtį, socialinių įgūdžių ir pasitikėjimo savimi stiprinimas, bei reikalingos pagalbos suteikimas. VšĮ "Dievo gailestingumo bendruomenė" įgyvendindama labdaringą veiklą nuo 2016-ųjų metų savanoriškai bei įgyvendinant projektą teikė kompleksinės pagalbos šeimai paslaugas. Keturių metų stebėjimas įrodė pagalbos į namus poreikį socialinę atskirtį patiriantiems gyventojams. Teikdami tikslingą pagalbą, pastebėjome teigiamus pokyčius šeimoje, tokius kaip: įsidarbinimas, namų aplinkos gerinimas, vaikų neformaliojo ugdymo įtrauktis.
Įgyendinant projektą organizacija prisidės prie socialinės pagalbos namuose paslaugų plėtros, siekiant socialinės integracijos didinimo, asmenų pasitikėjimo savimi stiprinimo, socialinės atskirties mažinimo.

Projekte dalyvaujantys nepasiturintys Šalčininkų miesto asmenys ir jų šeimos, gali būti skirtingos lyties, amžiaus ir tautybės atstovai. Nėra jokių apribojimų, kurie turėtų neigiamą poveikį lyčių lygybės ir nediskriminavimo dėl lyties, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų, amžiaus, negalios, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, religijos principų įgyvendinimui. Projekto veiklos bus prieinamos visiems dalyviams, turintiems skirtingų poreikių (judėjimo, klausos ar kitą negalią turintiems asmenims, valstybinės kalbos nemokantiems asmenims ir pan.)

Projekto metu du darbuotojai kasdien lanko iki 4 žmonių, tarpe ir jų šeimos narius bei vaikus, teikdami tikslingą individualią pagalbą. Iš viso numatytą dirbti su 15 asmenų, kuriems reikalinga pagalba.

Projekto metu nuo 2020 metų birželio mėnesio buvo įgyvendintos individualaus darbo su asmenimis veiklos. Šeimos ryšių stiprinimas per pokalbį, konsultaciją, žaidimai ir darbeliai su vaikais vyko ir sudėtingu visam pasauliui laikotarpiui, laikantis visų LR sveikatos saugos reikalavimų.

Vykdant projektą įtraukti ir savanoriai, kurie padeda idėjomis, administravimu, žurnalo pildymu.

2021 metais balandžio mėn. pradėta vykdyti motyvacine veikla. Kaip yra vykdoma? pagrindiniu vykdomuoju metodu yra žmogiškasis pokalbis. Vieną kartą per savaitę asmuo bendrauja su konsultantu dėl darbo paieškos. Pirma išaiškinami poreikiai. Kiekvienam asmeniui parenkamos jam labiausiai tinkančios motyvavimo priemonės. Poreikia yra įvairūs - bendravimo, socialiniai bei materialiniai ar fiziologiniai. Šiuo metu iškilo ir skurdo problema. Karantinas bei su juo susiję reikalavimai suvaržė klientus darbo paieškoje.

Intensyvi ir nepertraukiama veikla projekte rodo gerus rezultatus. Du asmeys rado darbą, vienas asmuo bando įsidarbinti, du asmenys savanoriauja organizacijoje. Kitiems teikiama nuolatine socialinio pokalbio pagalba.

Birželio mėn. pradėjome pasitikėjimo savimi stiprinimo individualius mokymus. Dažniausiai veikla vykdoma asmens namuose, tačiau jei žmogus pageidauja tam momentui pakeisti vietą, vykstama į trumpa pasivaiksčiojimą po miestą, į mišką aptariant problemas. Stiprinimo savimi kompetencija lavinama įsitraukimu į darbą. Savanoriavimo įgūdžiai išugdo socialinę pusę įsiklausyti, įvykdyti nurodymus, laikytis režimo. Keliama motyvacija būti naudingam savo šeimai ir valstybei. Šių veiklų įrodymus gaima peržiūrėti pateiktuose nuotraukose.

 

 

Kontaktas

Tel. +370 600 49444

E-mail: [email protected]

Tartoko km., Sodų g. 23
17127 Šalčininkai
Lietuva

Banko duomenis

Dievo Gailestingumo Bendruomenė

Kodas 304286445

LT43 7300 0101 4879 8349
SWIFT/BIC kodas HABALT22,

Konstitucijos pr. 20A,
03502 Vilnius

"Žmogus yra dideliss ne per tai, ką turi, bet per tai, kuo jis yra, ne už tai, ką turi, bet tai, kuo jis dalijasi su kitais."
Jan Paweł II
© 2017 Dievo Gailestingumo bendruomenė