Išvyka į Paledros

"Etninės kultūros pažinimas, visumos suvokimas pažintinėje išvykoje į Palendrius"

Aktualumas: Mokyti vaikus ir jaunimą vertinti savo tautos kultūros unikalumą, leisti pajausti atsakomybę už jos išsaugojimą. Tiesioginis kontaktas su autentiška kultūra padeda ugdyti bendrąsias kompetencijas, tautos kultūrine patirtimi grindžiamą kūrybiškumą, tautinę ir pilietinę savimonę, pagarbą tradicinėms dorovės normoms, gyvenamajai aplinkai, šeimos, bendruomenės ir tautos paveldėtoms tradicijoms, kitų tautų kultūrinėms vertybėms.

Tikslas – ugdyti etninės kultūros pažinimo kompetenciją puoselėjant savitą kultūrą.

Uždaviniai:

padėti suvokti etninės kultūros visumą ir jos santykį su dabartimi;

leisti pažinti ir pajausti kultūrų įvairovę;

suvokti ir pripažinti kultūrų įvairovę kaip vertybę;

tobulinti ir sisteminti žinias apie savo kultūros dabartinę raišką;

grįžti
Kontaktas

Tel. +370 600 49444

E-mail: [email protected]

Tartoko km., Sodų g. 23
17127 Šalčininkai
Lietuva

Banko duomenis

Dievo Gailestingumo Bendruomenė

Kodas 304286445

LT43 7300 0101 4879 8349
SWIFT/BIC kodas HABALT22,

Konstitucijos pr. 20A,
03502 Vilnius

"Žmogus yra dideliss ne per tai, ką turi, bet per tai, kuo jis yra, ne už tai, ką turi, bet tai, kuo jis dalijasi su kitais."
Jan Paweł II
© 2017 Dievo Gailestingumo bendruomenė