Istorinė katalikiškoji vasaros stovykla Trakų apylinkėje

Istorinė katalikiškoji vasaros stovykla Trakų apylinkėje prasid4jo liepos 17 d. Stovykla organizuojama su nakvyne, tad visi vaikai, savanoriai bei organizatoriai visas dienas gyveno kaip viena didelė šeima.

Neformaliojo ugdymo plėtrai buvo organizuota istorinė stovykla su nakvynė. Situacijai dėl nuotolinio ugdymo gerinimo stovyklos metu siekta išanalizuoti susijusius sunkumus, pateikiant veiksnius skatinančius pažinimą ir psichoemicinių gebėjimų gerinimą. Tam imtasi socialinių metodų, tokių kaip pokalbis, darbas grupėse, diskusijos, refleksija. Veiskmingai atskleidė sunkumus menininė terapija naudojant lipdymą, piešimą, nuotaikų atkartojimą piešiniuose. Prie psichoemocinės būsenos atstatymo prisidėjo hipoterapija. Viena diena skirta bendravimui su gyvūnais, paruošė teigiamam vaikų nuseteikimui mokslams stovyklos metu. Šio metodo praktikavimas mokslo metais būtų veiksmingas teigiamam pasiruošimui ugdyme.

Stovyklos metu mokiniai atskleidė Lietuvos istorijos faktus, keliavo per žymiausias Vilniaus vietas, pasižymėjo bendrą Lietuvos ir Lenkijos istoriją. Lankėsi Vilniaus, Trakų bažnyčiose, stebūklingos vertės vietose. Istoriškai svarbus ir Zalavo miestas, kuris slypi tarpukario ir laisvės atgavimo istoriją. Visi įvykiai užfiksuoti, aprašyti .

Stovykla su nakvyne, leidžia labiau pastebėti vaikų socialinių įgūdžių nepakankamūmą, dėl kurių yra sudaryti pastebėjimai tolemesniam darbui mokykloje bei seniūnijoje. Pačios veiklos metu savanoriai mokė stovyklautojus pagrindinių taisyklių dėl higienos, kambario tvarkos, pasiruošimo dienai, etiketo prie stalo. Taip pat buvo organizuota paskaita su policijos pareigūnė Violeta V. tematika „Kelio ženklai pesčiajam", bei „Smurto pasekmės".

grįžti
Kontaktas

Tel. +370 600 49444

E-mail: [email protected]

Tartoko km., Sodų g. 23
17127 Šalčininkai
Lietuva

Banko duomenis

Dievo Gailestingumo Bendruomenė

Kodas 304286445

LT43 7300 0101 4879 8349
SWIFT/BIC kodas HABALT22,

Konstitucijos pr. 20A,
03502 Vilnius

"Žmogus yra dideliss ne per tai, ką turi, bet per tai, kuo jis yra, ne už tai, ką turi, bet tai, kuo jis dalijasi su kitais."
Jan Paweł II
© 2017 Dievo Gailestingumo bendruomenė