CISE - kolejne wsparcie

Kolejne wsparcie finansowe otrzymane z rąk szlachetnego pana Przemysława Lach odczuliśmy w nauce. Opłacone kursy nauczania służby animatorskiej dla dwóch osób, którą wypróbujemy na koloniach katolickich dla dzieci i młodzieży. Jak co roku organizujemy katolickie kolonie na Litwie i w Polsce dla polskich dzieci z rejonu Solecznickiego. Młodzież starsza służą pomocą w wolontariacie, a dzieciaki uczą się poznawania poprzez modlitwę, podróż i miłosierdzie.

Pan Przemysław należy do organizacji CISE. Dalej trochę o nich:

CISE Centrum Innowacyjności i Społecznej Ekonomii (skrót: CISE, nazwa w języku ang. ; Centre of Innovation and Social Economy) z siedzibą w Warszawie jest organizacją społeczną w formie prawnej na bazie fundacji. Istnieje od 5 lat, pozyskując środki zewnętrzne krajowe i zagraniczne, a w szczególności fundusze Unii Europejskiej na potrzeby środowisk młodzieży i dzieci, osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym bezrobotnych, niepełnosprawnych oraz osób starszych i niesamodzielnych, terenów wiejskich oraz przedsiębiorców.

Misją CISE jest działalność służąca tworzeniu korzystnych warunków dla rozwoju przedsiębiorczości, innowacji oraz wszechstronne działanie na rzecz postępu edukacyjnego, społecznego, kulturalnego ekonomicznego, zdrowotnego i ekologicznego społeczności lokalnych i regionalnych według zasady zrównoważonego rozwoju.

Wszystkie otrzymane środki są wykorzystane ze sprawiedliwością wobec człowieka i bliźniego, bądź to dla potrzebujących, bądź na organizację kolonii lub wyjazdów z dziećmi.

 

 

powrót
Kontakt

Tel. +370 600 49444

E-mail: [email protected] 

[email protected]

Tartak., ul. Sodu. 23
17127 Soleczniki
Litwa

Dane bankowe

Dievo Gailestingumo Bendruomenė

Kodas 304286445

LT43 7300 0101 4879 8349
SWIFT/BIC kodas HABALT22,

Konstitucijos pr. 20A,
03502 Vilnius

"Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest; nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi."
Jan Paweł II
© 2017 Wspólnota Miłosierdzia Bożego